Registrácia už je možná aj v Mobilnej verzii

Všeobecné podmienky na portáli

 

Prevádzkovateľ: Tibox servis s.r.o. Bratislava, Osadná 2, 83103, Slovenská Republika   Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.Zapisaná v obchodnom registri vložka číslo:91503/B

 

zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Odsúhlasením Online registrácie dávate súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 a ods. 11 a § 23 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Portál zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté zadávateľom ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom ich evidencie , ako aj ich využitia k zabezpečeniu komunikácie so zadávateľom prostredníctvom telekomunikačného média. Nie sme sprostredkovatelia práce.

 

Možnosť je aj platba na účet na sumu: 20€ / číslo účtu: 2926901805/1100

Variabilný symbol: Vaše telefónne číslo alebo číslo registrácie
IBAN: SK15 1100 0000 002926901805
Iné poplatky už nie su.

 

Za registráciu sa plati formou jednej premium sms na číslo 8877 v hodnote 20 € s DPH (jednorazovo). Cena zahrňa jednorazovú ponuku, kde Vám do emailu poskytneme minimálne 3 ponuky na pracovné miesta.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb.Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb  alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 

Všetky obchodné podmienky si môžete stiahnuť vo formáte pdf:

 

 

 


 

 

 

Aktuality

Rakúsko

 


Copyright © 2013-2017 http://pracarakusko.eu